KCL - Kali trắng (Bột)

KCL - Kali trắng (Bột)

KCL - Kali trắng (Bột)

KCL - Kali trắng (Bột)

KCL - Kali trắng (Bột)
KCL - Kali trắng (Bột)
Sản phẩm

KCL - Kali trắng (Bột)

Giá bán: Liên hệ
Công thức: KCL Quy cách:50kg/bao Xuất xứ: Israel
Thông tin
Bình luận

Ngoại Quan: Bột màu trắng.
Ứng dụng : Dùng trong xử lý nuớc thải

backtop